Fornybar

Miljøvennlig

Bærekraftig

Biopellets

Kraftproduksjon

Innovasjon

«Vi får biologisk mangfold og bioenergi til å jobbe sammen mot en lavkarbon-fremtid»

Bioenergi som en fornybar energikilde er avgjørende for verdens lavkarbon-fremtid. Trebasert bioenergi har det høyeste potensialet for å erstatte fossilt brenseldrevet oppvarming. Bærekraftig bioenergi krever bærekraftig skogforvaltning. Veden som brukes til bioenergi består typisk av tynninger, lavkvalitetsved, bergingsved, hogstrester, prosessrester eller treavfall. Trebasert bioenergi er nå tilgjengelig og kompatibel med eksisterende energiinfrastruktur, noe som muliggjør umiddelbar erstatning av kull, naturgass eller petroleumsbrensel.

Lær mer om våre aktiviteter

Bærekraftige biomasseprosjekter

GEIA, i desember 2020, initierte, utviklet, bygde og igangsatte følgende to fornybar energiprosjekter i Republikken Kroatia.

  • Et kombinert varme- og kraftverk (CHP), som opererer basert på prinsippet Organic Rankine Cycle (ORC).
  • En produksjonslinje for trepellets med en årlig bruttoproduksjonskapasitet på 50 000 tonn (6 tonn/time) bruker varme fra kraftverket til å tørke trebiomassen til pelletsproduksjonsprosessen.

Begge prosjektene eies i dag 100 % av det norske selskapet Croatia REN AS.

Faser ut kull

GEIA har inngått en samarbeidsavtale med det norske selskapet Arbaflame om å utvikle og drifte fremtidige produksjonsanlegg basert på Arbacore pelletsteknologi i Sørøst-Europa. Avtalen med Arbaflame gir GEIA en eksklusiv rett til å bruke Arbacore-teknologi i regionen.

Ambisjonen er å utvikle, bygge og drifte produksjonsanlegg med en minimumskapasitet på 300 000 tonn Arbacore-pellets innen 3 til 5 år.

Les mer