Prosjekter

GEIA har med suksess bygget et omfattende regionalt nettverk og er nå dedikert til å utvikle og bygge flere nye anlegg fra Kroatia som et springbrett for langsiktig og bærekraftig utvikling i Sørøst-Europa. Vi ser kontinuerlig etter nye lokasjoner som i grove trekk oppfyller følgende kriterier:

  • Regulert til industriformål fra minimum 50 000 kvadratmeter areal i nærhet til skogområder.
  • Har tilgang til infrastruktur tilrettelagt for industrielle formål som strøm, telekommunikasjon, vann, avløp, og en adkomstvei egnet for tungtransport.
  • Fortrinnsvis eid av kommune eller fylke som del av etablert næringssone tilrettelagt for fremtidig utbygging.
  • Kan være aktuelt både ved kjøp og langtidsleasing.

I tillegg kan også lokaliteter med industri-/produksjonsanlegg som enten har vært eller planlegges avviklet være av interesse.

Vet du om noen potensielle industristeder i regionen?
Kontakt oss på e-post.