Vårt team

Erik Thrane

Styreleder

Erik Thrane har lang erfaring fra ulike virksomheter. De siste 20 årene i energibransjen. Han har lang styreerfaring og er medlem av flere styrer. Thrane er utdannet jurist og har arbeidet innen ulike områder som advokat. De siste 10 årene har han vært et nøkkelmedlem i utvikling, bygging og idriftsettelse av to fornybar energiprosjekter i Kroatia. Ett prosjekt er et miljøvennlig kraftproduksjonsanlegg for biomasse.

Derimot er det andre prosjektet et anlegg for å produsere miljøvennlig biopellets. Thrane har opparbeidet seg erfaring i alle prosjektfaser: igangsetting, konsept, finansiering, utvikling, bygging, overtakelse, idriftsettelse og drift av produksjonsanlegget for trepellets. Han har kunnskap om forretningskultur, regionens lover og regler, og et omfattende nettverk i Norge, Skandinavia og Kroatia.

Edin Alisic

Styremedlem

Edin Alisic har 30 års erfaring i ledende stillinger innen ledelse, fusjoner og oppkjøp, utvikling og drift av komplekse prosjekter for næringseiendom og offentlige selskaper. Han er utdannet elektro- og elektronikkingeniør og master i ledelse fra Norges Handelshøyskole BI.

Alisic har lang erfaring som administrerende direktør innen organisasjons- og forretningsledelse. I tillegg til å lede komplekse prosjekter, gjennomføre offentlige anbudskonkurranser, kommunale planprosesser, utforme et rammeverk for bærekraftig energi-, klima- og miljøstrategier, og har god forståelse for hvordan politikk og forvaltning samhandler. De siste 10 årene har han vært et nøkkelmedlem i utvikling, bygging og idriftsettelse av to fornybar energiprosjekter i Kroatia.

Egil Bråthen

Finansdirektør

Egil Bråthen har mer enn 30 års erfaring fra store internasjonale IT-selskaper på ledernivå med kunnskap fra finans, eiendom, energiselskaper, aksjemegler, valuta og fornybar energi. Han har styresertifisering fra Handelshøyskolen BI og mer enn 20 års styreerfaring.

Bråthen har vært med på å etablere flere oppstartsselskaper med solid erfaring fra alle prosjektfaser som igangsetting, konsept, finansiering, utvikling, bygging, overtakelse, idriftsettelse og drift av pelletsproduksjonsanlegget. Han kjenner regionens forretningskultur, lover og regler og har et omfattende nettverk i Norge, Skandinavia og Kroatia. De siste 10 årene har han vært et nøkkelmedlem i utvikling, bygging og idriftsettelse av to fornybar energiprosjekter i Kroatia.